Herman Woltersom
Over mij

In de rubriek Kiek nou 's duikt Herman Woltersom in het heden én verleden van markante gebouwen in de gemeente Coevorden. Elke aflevering gaat gepaard met een foto die toen én nu combineert.

blog profielfoto
Alle artikelen
ignore touch
04-01-2018 om 17:00
Tijdens de raadsvergadering begin augustus 1898 merkte het raadslid Roos op dat men aan verschillende stichtingen 'den naam der koningin verleent, wij onze te bouwen school De Wilhelminaschool...
ignore touch
21-12-2017 om 18:00
In de Nederlandse staatscourant 17 september 1921: ‘De majoor, eerstaanwezend ingenieur te Groningen zal, nadere goedkeuring van de Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden: Bestek no. 162.
ignore touch
06-12-2017 om 16:00
Coevorden kent nu het Europark waar opslag, en overslag per trein, boot of vrachtwagen plaatsvindt. Maar dat is niet nieuw voor Coevorden, want begin vorige eeuw had het al iets soortgelijks...
ignore touch
09-11-2017 om 17:00
Sinds het einde van de 18e eeuw werden door de boeren ganzen vetgemest die op een vast tijdstip naar Coevorden werden gedreven: er was dan Ganzenmarkt.
ignore touch
02-11-2017 om 11:30
Door de komst van het NAVO-depot in 1985 werd het internationale karakter van Coevorden nog eens onderstreept. Voor de zeventig Amerikaanse gezinnen die daardoor in Coevorden kwamen wonen moesten...
ignore touch
12-10-2017 om 17:30
De winter 1947-1948 was zeer streng en na de winter kwam de regen met bakken uit de lucht. Rondom de boring Coevorden-2 was het een grote watervlakte, alsof de NAM met de eerste zeeboring bezig was.
ignore touch
19-09-2017 om 17:00
In 1861 werden de eerste twee gasfabrieken in Drenthe in bedrijf gesteld. In april van dat jaar was Meppel de eerste gemeente in Drenthe, gevolgd door Assen in december. Coevorden volgde in 1863.
ignore touch
06-09-2017 om 16:00
Nadat in 1924 de huidige Willibrorduskerk in gebruik werd genomen bleef de voormalige kerk op de hoek Wilhelminasingel Sallandsestraat bestaan. Het oude gebouw werd parochiehuis, het Sint...
ignore touch
25-08-2017 om 09:30
Het langgerekte kazernecomplex met op de hoek Molenstraat Friesestraat een trapgevel uit 1765 is beeldbepalend voor de Molenstraat. Het Meulen- of Molenblok was een van de kazernes van de vesting...
ignore touch
08-08-2017 om 17:00
In 1607 had Coevorden 12 garnizoenen met 1600 man. Daarmee behoorde Coevorden niet tot de grootste, maar ook niet tot de kleinste. Ter vergelijking, Breda had 26 garnizoenen met totaal 3000 man,...
ignore touch
01-08-2017 om 16:00
Het Exercitie Peloton Bourtange loopt zaterdag 5 augustus om 14.00 uur een patrouille door de winkelstraten van Coevorden, met als eindpunt een tentenkamp in de voormalige Notaristuin aan de Haven...
ignore touch
26-07-2017 om 18:00
Rond 1850 werd al een molen gebouwd op de plek waar nu molen De Hoop in Sleen staat. Deze molen was een achtkante grondzeiler met een rietgedekte bovenbouw op stenen veldmuren en een rietgedekte kap.
ignore touch
14-07-2017 om 11:00
Vanaf 1790 hadden de katholieken in Coevorden weer een kerk. Niet een echte kerk, maar een huis welke op 18 mei dat jaar werd ingewijd. Het stond op de hoek Sallandsestraat en Wilhelminasingel,...
ignore touch
27-06-2017 om 17:00
Nadat Prins Maurits in 1592 Coevorden veroverde, veranderede er nog al wat voor het kerkelijk leven. Roomse geestelijken werden uit de dienst ontheven en moesten binnen drie weken hun woningen...
ignore touch
16-05-2017 om 15:00
Heel Coevorden was in 1905 uitgelopen om bij de officiële opening van het stationsgebouw aanwezig te zijn. In de wachtkamer 2e klasse zaten de burgemeester, wethouders en raadsleden te wachten.
ignore touch
11-05-2017 om 12:00
In 1845 werd er in de gemeenteraad al gesproken over de aanleg van een spoorweg naar Coevorden.
ignore touch
26-04-2017 om 10:00
Het is bekend dat aan de Noordwijk sinds 1630 een klein huisje stond waar Geert Schepers woonde. Vanaf 1825 woonde er de familie Selkers die in 1873 een nieuwe boerderij in de lengte van de straat...
ignore touch
05-04-2017 om 11:30
Coevorden kon als eerste noordelijke plaats de geallieerden op de schouders nemen. Twee dagen duurde het voordat Coevorden werd bevrijd.
ignore touch
22-03-2017 om 16:00
‘Veertig personen uit Coevorden zijn het slachtoffer geworden van het inkrimpen van de personeelssterkte in drie industrieën’ stond in 1967 in de krant te lezen.
ignore touch
07-03-2017 om 17:00
Van oudsher hebben op de plek waar de huidige Nederlands hervormede kerk aan de Kerkstraat staat andere kerken gestaan.
ignore touch
21-02-2017 om 17:00
Na de grote brand in juni 1895 waarbij de toren van de Nederlands Hervormde Kerk geheel werd vernield en grote schade in de kerk had aangericht werd er een nieuwe toren geplaatst.
ignore touch
07-02-2017 om 17:00
Bij het naderen van Coevorden zie je de ranke toren van de Nederlands Hervormde Kerk in het hart van Coevorden al van verre. De toren, met een hoogte van 45 meter, geeft veel Coevordenaren dan het...
ignore touch
31-01-2017 om 12:00
Minister Thorbecke voerde in 1863 de wet op het middelbaar onderwijs in. Het doel was de burgerij voor te bereiden op een positie in de maatschappij, een algemene opleiding voor uiteenlopende...
ignore touch
11-01-2017 om 16:00
Eind negentiende eeuw trok Rijksbouwmeester Cornelis H. Peters een serie douaneposten op langs de grenzen van Nederland.
ignore touch
23-12-2016 om 10:00
Iedereen heeft wel eens van een oproer in een of andere stad gehoord. Ook Coevorden kent zo zijn eigen oproer en wel in 1770.
ignore touch
14-12-2016 om 14:00
Het voormalige postkantoor aan Kasteel 4 werd op 1 april 1892 betrokken. Het postkantoor in Coevorden was het enige in Nederland dat volgens de standaardplattegrond van 1884 werd gebouwd.
ignore touch
17-11-2016 om 13:45
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed omschrijft het Weeshuis als een eenvoudig gebouw met natuurstenen ingangspoortje uit 1690.
ignore touch
03-11-2016 om 16:00
Voordat de gebroeders Kramer het imposante Modelhuis aan de Markt lieten bouwen, waren ze op de hoek Markt-Kerkstraat gevestigd met hun sigarenmagazijn. Hierin was ook een zaak voor...
ignore touch
21-10-2016 om 12:00
Door een besluit in 1990 van de gemeenteraad verdween het ooit zo deftige hotel De Sleeuwerick tegenover het station en moest plaats maken voor een groot woon- en winkelcomplex.
ignore touch
12-10-2016 om 17:00
Het Arsenaal lag midden in de stad, maar wat nog belangrijker was, het lag aan de haven, zodat veel goederen maar ook troepen over het water werden aan- en afgevoerd.